Ana sayfa Kitaplar Kitap Tanıtımı: “Türk Tarihçileri”

Kitap Tanıtımı: “Türk Tarihçileri”

893
0
PAYLAŞ

SONSAM Bilim Kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kaan Çalen’in, “Erken Modern Türk Tarihçileri ve Ahmed Refik” başlıklı yazısı ile katkı sunduğu ve Prof. Dr. Ahmet Şimşek’in editörlüğünde çıkan “Türk Tarihçileri” isimli kitap yayımlanmış bulunmaktadır.

KİTABIN TAKDİM YAZISINDAN:

Uzun zamandır üniversitelerde verdiğimiz derslerde, tarih bölümüne devam eden ya da bölümü bitirmiş genç arkadaşlarda genel olarak tarihçiler özel olarak da Türk tarihçileri hakkında büyük bir malumat eksikliği olduğunu fark ettik. Yine gözlemlediğimiz kadarıyla bu gençlerimizin çoğunluğu, neredeyse sadece lisans düzeyinde ders kitabı olarak okudukları tarihçileri tanımaktadır. Hatta daha somut örnekler üzerinden söylemek gerekirse belki İbrahim Kafesoğlu’nu kitabını okumuş olmaktan dolayı ismen duymakta ama genel Türk tarihi alanının kurucusu olan Zeki Velidi Togan’ı hiç tanımamaktadır. Okutulan ders kitabının yazarı olan iktisat tarihçisi X’in bilinmesine karşın, bir Barkan, bir Akdağ, bir Ülgener hiç işitilmemiş olabilmektedir. Ya da meslekten tarihçi olmamasına karşın eski Türk ve Osmanlı tarih yazımına büyük katkılar sağlamış Sencer Divitçioğlu ismi de neredeyse hiç duyulmamış olabilmektedir. Bu durum genç tarihçilerin Türkiye’de var olan büyük tarih birikimine nüfuz etmelerinin önünde bir engel olmasının yanı sıra tarih bilgi ve görgülerini de ciddi oranda sınırlayan bir olumsuzluk olarak belirmektedir. Oysa disiplinlere hâkim olmak; disiplinleri büyüten, onları kuran öncü kişileri ve bu kişilerin yaptıklarını bilmekle başlar. Onların açtıkları yolun genişletilmesi, ancak mevcut birikimin hakkıyla bilinmesi ve bunlara yönelik eleştiri ve katkılarla mümkündür. Bu durum hem disiplinin geliştirilmesi için bir zorunluluk hem de ‘ahde vefa’ açısından bir gerekliliktir. Türk Tarihçileri kitabımız, lisans öğrencileri başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkese, öncü tabir ettiğimiz Türk tarihçilerini belli açılardan inceleyip kısa hayat hikâyeleri yanında tarihçiliklerini de göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kitap 4 ana bölüm ve 16 alt bölümden oluştu. Gelenekten Modern Döneme Türk Tarihçiliği ana başlığında “Kronikler Dönemi” başlığında Osmanlı tarih yazımı deneyimi ve bu birikimin iki usta ismi olan Naima ve Katip Çelebi’yi Mehmet Yaşar Ertaş, “Gelenekle Modernlik Arası Tarihçiliği” Ahmet Cevdet Paşa örneğinde Necmettin Alkan, “Erken Modern Türk Tarihçileri” örneğinde Ahmet Refik Altınay’ın tarihçiliğini ise Mehmet Kaan Çalen yazdı.

Modern Türk Tarihçiliği ana başlığında “Modern Türk Tarihçiliğinin Başlangıcı” bölümünde yer alan Mehmet Fuat Köprülü’yü ise Fatma Acun inceledi.

Türkiye’de Tarih Çalışma Alanları ve Tarihçiler ana başlığında yer alan “Türkiye’de Eskiçağ Tarihçiliği ve Sedat Alp”i Gökhan Kağnıcı; “Türkiye’de Genel Türk Tarihçiliği ve Zeki Velidi Togan”ı Ahmet Kanlıdere; “Türkiye’de İslam Tarihçiliği ve Mustafa Asım Köksal”ı Mustafa Alican; “Türkiye’de Selçuklu Tarihçiliği ve Osman Turan”ı Fatih Durgun; “Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği ve Halil İnalcık”ı öğrencisi Bülent Arı; “Türkiye’de Cumhuriyet Tarihçiliği ve Tarık Zafer Tunaya”yı Funda Selçuk Şirin; “Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Ömer Lütfi Barkan ve Mustafa Akdağ”ı Rahmi Deniz Özbay yazdılar.

Türkiye’de Diğer Tarih Çalışma Alanları ve Tarihçiler ana başlığında ise “Türkiye’de Zihniyet Tarihçiliği ve Sabri Ülgener”i İbrahim Şirin; “Türkiye’de Modernleşme Tarihçiliği ve Niyazi Berkes”i Cenk Reyhan; “Türkiye’de Tarihe Tezli Bakış ve Sencer Divitçioğlu”nu Ufuk Özcan, “Türkiye’de Popüler Tarihçilik ve Reşat Ekrem Koçu”yu Ahmet Özcan ve “Türkiye’de Yerel Tarihçilik ve M. Çağatay Uluçay”ı ise Hasan Işık kaleme aldılar.”

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here