Ekonomi ve Kalkınma

Coğrafi keşiflerin Avrupa ve Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik etkileri – Fatih YURTTAŞ

  İnsanoğlu, kimi zaman macera kimi zaman ekonomik olmak üzere bilmediği, görmediği yerlere gitme keşfetme arzusundan hiç vazgeçmemiştir. Bu arzular, gidemedikleri yerlerle ilgili mitler kurgulamalarını...

TÜRKİYE’NİN ULAŞIM POTANSİYELİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARININ İRDELENMESİ- Doç.Dr. Şeref Oruç

  GİRİŞ   Gerek ekonomik kalkınma ve gerekse sosyal, siyasal ve kültürel gelişmenin temeli ulaştırmaya dayanır. Toplumun ulaştırma imkânları ne ölçüde yaygın, konforlu, etkin ve hızlı ise...

ENERJİ DÜNYASI VE TÜRKİYE

ÖZET Günümüzde, kalkınmışlığın ve gelişmişliğin bir ölçütü olarak kabul edilen enerji kullanımının yönetimi ve denetimi giderek önem kazanmış bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyle insanoğlunun enerjiye bağımlılığı giderek artmakta...

Son Tüm Yazılar