Ana sayfa Analizler Yrd.Doç.Dr.Nurhan TOĞUÇ-Referandum Analizi

Yrd.Doç.Dr.Nurhan TOĞUÇ-Referandum Analizi

824
0
PAYLAŞ
????????????????????????????????????

Milliyetçi Oylar ve Referandum

Milliyetçilik milletten yana olmayı, Milletten yana saf tutmayı gerektirir.

Bahçeli liderliğinde  MHP hem 15 Temmuz da, hem de 16 Nisan’da Türk milletinden yana saf tutarak milliyetçiliğin gereğini yerine getirmiştir..

15 Temmuz darbe’sinin ilk saatlerinde Bahçeli liderliğinde MHP’nin desteği olmasaydı;

15 Temmuz sonrası küresel sermaye Türkiye’ ye müstemleke valisi atayacak,

O Vali’nin görevi de Türkiye-Rusya arasında daha önce yaşanan gerginliği tırmandırarak,

Ortadoğu’yu  Odet-Yinon planına göre Sunniistan, Şiiistan ve Kürdistan (İkinci İsrail) olarak bölünecek..

Hedeflenen tek kutuplu dünya düzeni kurulacaktı

Egemenlik milletin değil, küresel sermaye’nin atadıklarının olacaktı.

Böyle bir bölünmenin artçı sarsıntıları Otradoğu’da yüzyıllar boyu sürecek kan davalarına neden olacaktı.

Silah tüccarları servetini artırırken, Türkiye iç savaşın ateşiyle yanacaktı..

Türkiye’ye dayatılan buydu ‘’ya tek kutuplu dünya düzeni ya da etnik kimlik bazında bölünme’’

MHP; CHP ve türevleri gibi, grup çıkarları gereği küresel emperyalistlere teslim olmamış,

Tek kutuplu dünya düzeni hayal edenlerle birlikte milli devletin yıkılmasına seyirci kalmamış,

Türk milletinin küresel dünya devletinin kölesi haline getirilmesine rıza göstermemiştir.

Hal böyle iken, hangi akıl hem MHP’ye hem Türk milletine,  hem de millet egemenliğine karşı bir duruş sergileyebilir ?

REFERANDUM’A MHP SEÇMENİNİN KATKISI

Küresel sermaye kökenli ne kadar TV kanalı, gazete, dergi varsa hepsi söz birliği etmişcesine ‘’Referandum da MHP’nin Evet’e katkısı olmadı’’ algısını yerleştirmeye çalışıyorlar. Amaç, bu ülkede Türkleri iktidardan uzak tutarak, küresel sermaye sopasına dönüştürülenler ile milli dayanışmayı kırabilmek.

Şimdi rakamlara bakalım ve referandum’da ‘’Evet’’ oylarına MHP seçmeni nin katkısını birlikte analiz edelim:

Bu analizi yapmak için, bir çok siyasi analist in yaptığı hatayı yaparak, Kasım 2015 genel seçim sonuçları ile 2017 Referandum sonuçlarını karşılaştırmak ve MHP’nin katkısını küçümsemek, millete söylenen en büyük yalan, millet iradesine saygısızlık olacaktır.

Ciddi bir analiz yapılacaksa,  Haziran 2015 seçim sonuçları baz alınarak yapılmalıdır. Zira, Haziran 2015 te AKP’nin uğradığı oy kaybı’nın büyük bir kısmı Kürt açılımına tepki gösteren, AKP’ye ödünç verilmiş  ‘’Milliyetçi Muhafazakar’’ oyların MHP’ye geri dönmesinden kaynaklanmıştır. Bu oyların  MHP kökenli olduğunu görmek için 1998 seçim sonuçlarına bakmak yeterlidir. Bu oyların iradesini yok saymak bilimi ve millet iradesini dışlamak olacaktır.

2015 Haziran seçim sonuçları baz alındığında, AKP seçmeninin Referandum’a tam destek sağladığı varsayılsa bile Milliyetçi-Muhafazakar oyların EVET cephesine katkısı  %65 seviyelerindedir. AKP seçmeninin %5 civarında fire verdiği varsayılır ise bu destek %70 e kadar çıkabilir.  Ekte verilen tablo il bazında milliyetçi oyların katkılarını göstermektedir.  Bu tabloya baktığımızda MHP oylarının EVET cephesine katkısının %100 ile %20 arasında değiştiğini görmekteyiz.

Analizi derinleştirmek amacı ile, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2017 Referandum sonuçlarını iller bazında karşılaştırarak, farklılık gösteren illeri ve farklılığın nedenlerini araştırdık.

Aşağıdaki Harita, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iller bazında dağılımını gösteriyor: Hatırlayacağınız gibi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday vardı: 1-AKP  adayı Tayyip Erdoğan, 2-MHP-CHP adayı Ekmelettin İhsanoğlu, 3-HDP adayı Selahattin Demirtaş..

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülke genelinde %51.79 oy oranı ile Erdoğan, %38.44 ile İhsanoğlu, %9.76 ile Demirtaş olarak sonuçlanmıştı.

İkinci haritamız ise yine il bazında 2017 Referandum sonuçlarının ‘’Evet’’ ve ‘’Hayır’’ olarak  dağılımını göstermektedir.

Her iki harita iller bazında karşılaştırıldığında 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişkenlik gösteren iller belirlenerek (Ankara, Ardahan, Artvin, Bilecik, İstanbul, Uşak ve Zonguldak ta düşüş, Osmaniye ve Muş’ta artış) yüzdesel kayıp  ve artışlar Tablo-2 de sunulmuştur:

Osmaniye’de sağlanan artış MHP seçmeninin yüksek oranda EVET oyu vermesi ile sağlanmış, Ardahan ve Muş’ta ise hem MHP hem de HudaPar oylarının etkisi EVET oylarına katkıda bulunmuş,  ancak bu iki ilde MHP oy oranı düşük olduğundan sağlanan katkı da düşük olmuştur.

Tablo-2 de oy kaybı yaşanan illerde oy kaybının tek nedeni AKP oylarındaki düşüştür. Zira Tablo-1 de görüleceği gibi 2017 Referandumunda Milliyetçi Muhafazakar oyların kayıp yaşanan illerdeki katkısı şöyledir: Ankara’da %7.5 (Milliyetçi oyların %46 sı), Artvin’de % 7.89 (Milliyetçi oyların %34 ü),  Bilecik’te % 11.3 (Milliyetçi oyların % 45 i), İstanbul’da % 7.5 (Milliyetçi oyların % 68 i),  Uşak’ta % 8.75 (Milliyetçi oyların % 32 si) ve Zonguldak’ta  % 11 (Milliyetçi oyların % 68 i).

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a verilen oylar ile 2017’de verilen Evet oyları arasındaki fark: Ankara’da %2.5, Artvin’de %5.6, Bilecik’te %2, İstanbul’da %1.3, Uşak’ta %3.55, Zonguldak’ta ise %3.7 oranında düşmüştür.

Milliyetçilerin 2017 de il bazında sundukları katkı dikkate alındığında  Ankara’da AKP oylarındaki düşüş %10 ( %7.5+%2.5),  Artvin’de % 13.5 (%7.89+%5.6),  Bilecik’te % 13.3 (%11.3+%2), İstanbul’da % 9 (%7.5+1.3),  Uşak’ta % 12.3 (% 8.75+%3.55) ve Zonguldak’ta  % 15 (% 11+%3.7).

2014 te MHP adayı İhsanoğlu’nu destekleyen, 2017 de ise Evet tercihi kullanan Milliyetçi oyların  bu desteğine rağmen 2014-2017 arasında belirtilen illerdeki oy kaybının tek izahı AKP oylarındaki düşüştür.

Bu düşüşün izahı rakamların ötesine geçilerek il bazında analizler ile mümkün olacaktır: Bizim sosyal medya ve yerel basın ağırlıklı yaptığımız analiz göstermektedir ki, AKP oylarındaki düşüş te  AKP il teşkilatları ve belediyelerinde yaşanan olumsuzluklar referandum sonuçlarına yansımıştır.

İl bazında analiz ettiğimizde;

Ardahan : AKP il başkanının 2 yıl etkisiz olması bu şehirde AKP oylarını %45ten %34 e düşürmüş, il başkanı Ocak 2017 de istifa etmiş ve bu durum referandum sonuçlarına olumsuz yansımıştır.

Artvin: Cengiz İnşaat’a Cerrattepe’de siyanürlü altın arama izni verilmesi tepkilere İl halkının olumsuz tepkisine neden olmuş ve bu durum referandum sonuçlarına yansımıştır.

Bilecik: AKP il başkanının 2016 Ekim de FETÖ/PYD’den gözaltına alınmış olması, İl genelinde referandum çalışmalarının FETÖ tarafından baltalanmış olması ve/veya seçmen’in FETÖ bağlantılı  politikacılara tepkisi olarak referandum sonuçlarına yansımıştır.

İstanbul: MHP’ nin yüksek oranlı desteğine rağmen, Belediye Başkanı nın basına yansıyan FETÖ bağlantısı iddiaları, 15 Temmuz’da en ağır bedeli ödeyen İstanbul seçmeni üzerinde etkili olmuştur. İstanbul’da etkili olan bir diğer faktör ise ‘Din’ faktörüdür. Yüksek gayri müslüm oranına sahip  seçim bölgelerinde  genel seçimlerde yoğun olarak HDP’yi destekleyen kitle nin referandum da aynı yoğunlukla ‘’Hayır’’ cephesini desteklemesi bir diğer faktör olmuştur. Şişli, Beşiktaş gibi ilçeler %75 üzerindeki ‘’Hayır’’ oyları ile rekor kırmışlardır.

Ankara : Başkent’te de AKP yönetimi ve Belediye düzeyinde ayyuka çıkan, basında, sosyal medya da geniş yer verilen FETÖ iddiaları seçmende tedirginlik ve güvensizlik yaratmış ve referanduma olumsuz yansımıştır.

Zonguldak : Aynı şekilde, AKP il yönetiminde FETÖ cülerin bulunduğu iddiası yerel seçmeni olumsuz etkilemiştir.

Uşak: Aynı şekilde, yerel ve sosyal medya da yer verilen AKP’li Belediye Başkanı nın FETÖ bağlantısı iddiaları  seçmen’e olumsuz yansımıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse Tablo-2 de 2014-2017 oylamaları karşılaştırıldığında oy kaybı yaşanan 7 ilden 5’inde Milliyetçi Muhafazakar oyların desteğine rağmen, AKP il yönetimi ve belediye başkanlıkları ile ilgili FETÖ iddiaları etkin olmuş,  15 Temmuz’da yaşananlara rağmen siyasetin FETÖ’den arındırılmamış olması seçmende güvensizlik yaratmış ve bu güvensizlik referandum sonuçlarına yansımıştır. Ek olarak Artvin özelinde Cerattepe tepkisi, İstanbul özelinde Din faktörü de etkili olmuştur.  

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine oranla 2017 de Evet cephesinde Milliyetçi Muhafazakar oyların katkıları ile oy artışı sağlayan iller : Hatay, Adana, Mersin, Tekirdağ illeri olmuştur. Bu illerdeki Milliyetçi Muhafazakar katkı Tablo 1 de analiz edilebilir.

Tablo 3, 2014 seçimlerine oranla 2017 de oy kaybı yaşanan illeri göstermektedir:

Denizli 47 44
Muğla 32 31
Aydın 37 36
Manisa 46 45.7
Balıkesir 48 45.5
Çanakkale 42 39.5
İzmir 33.4 31
Edirne 32 29.5
Kırklareli 30 29
Eskişehir 45.4 42.4

 

Tablo 3 te verilen on bir şehirden dokuzunda (Antalya, Balıkesir, Denizli, Manisa, İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Kırklareli)  AKP’li vekil, il başkanı, belediye başkanı veya başkan eşlerin isimlerinin yerel basında ve sosyal medya da FETÖ ile ilişkilendirildiğini gözlemliyoruz. Bu düşüş ile Milliyetçi oylar arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır zira, 2014 te Erdoğan’a oy verilmemiştir ki düşsün.

Bu illerdeki oy kaybının en önemli faktörünün AKP içerisindeki FETÖ bağlantılı yapılanma olduğu nettir. AKP’nin 15 Temmuz sonrasında FETÖ cü siyasileri bünyesinde barındırmaya devam etmesi hem seçmen de güven erezyonuna neden olmuş hem de referandum çalışmalarının baltalandığı sonucunu çıkarmamıza ortam sağlamıştır.

HAYIR OYLARINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER:

Hayır oylarını belirleyen temel faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1-Etnik kimlik; 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP adayı Demirtaş’ın %10 a yakın oy aldığı iller (Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari,Van, Siirt, Batman,Ağrı, Iğdır ) ile 2017 Referandumunda ‘’Hayır’’ oy coğrafya da ayrıştırıcı bir şekilde Etnik kimlik faktörünü ortaya çıkarmaktadır. Bu baskın geliş, Muş’ta Hüdapar etkisi ve MHP katkıları ile kırılmıştır.

2-Dini Kimlik: İstanbul özelinde 2015 genel seçimlerde HDP destekçisi gayri müslüm kitlenin, 2017 Referandumunda da HDP ile paralel bir şekilde ‘’Hayır’’ oyu kullanması dikkat çekicidir.

3-‘’Tek Adam’’ sendromu ‘Bu propogandanın seküler ağırlıklı büyük şehir oylarında önemli bir faktör olduğu gözlemlenmektedir.

EĞİTİLMİŞ NUFUR HAYIR MI DEDİ?

Kamuoyunda iddia edildiği gibi eğitim düzeyi yüksek illerde Hayır oyunun ağırlıklı olup olmadığını görmek için kısa bir analiz yaptık ve bu genellemenin doğru olmadığını gördük:

Denizli 47 44
Muğla 32 31
Aydın 37 36
Manisa 46 45.7
Balıkesir 48 45.5
Çanakkale 42 39.5
İzmir 33.4 31
Edirne 32 29.5
Kırklareli 30 29
Eskişehir 45.4 42.4

 

Tablo 3 te verilen on bir şehirden dokuzunda (Antalya, Balıkesir, Denizli, Manisa, İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Kırklareli)  AKP’li vekil, il başkanı, belediye başkanı veya başkan eşlerin isimlerinin yerel basında ve sosyal medya da FETÖ ile ilişkilendirildiğini gözlemliyoruz. Bu düşüş ile Milliyetçi oylar arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır zira, 2014 te Erdoğan’a oy verilmemiştir ki düşsün.

Bu illerdeki oy kaybının en önemli faktörünün AKP içerisindeki FETÖ bağlantılı yapılanma olduğu nettir. AKP’nin 15 Temmuz sonrasında FETÖ cü siyasileri bünyesinde barındırmaya devam etmesi hem seçmen de güven erezyonuna neden olmuş hem de referandum çalışmalarının baltalandığı sonucunu çıkarmamıza ortam sağlamıştır.

HAYIR OYLARINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER:

Hayır oylarını belirleyen temel faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1-Etnik kimlik; 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP adayı Demirtaş’ın %10 a yakın oy aldığı iller (Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari,Van, Siirt, Batman,Ağrı, Iğdır ) ile 2017 Referandumunda ‘’Hayır’’ oy coğrafya da ayrıştırıcı bir şekilde Etnik kimlik faktörünü ortaya çıkarmaktadır. Bu baskın geliş, Muş’ta Hüdapar etkisi ve MHP katkıları ile kırılmıştır.

2-Dini Kimlik: İstanbul özelinde 2015 genel seçimlerde HDP destekçisi gayri müslüm kitlenin, 2017 Referandumunda da HDP ile paralel bir şekilde ‘’Hayır’’ oyu kullanması dikkat çekicidir.

3-‘’Tek Adam’’ sendromu ‘Bu propogandanın seküler ağırlıklı büyük şehir oylarında önemli bir faktör olduğu gözlemlenmektedir.

EĞİTİLMİŞ NUFUR HAYIR MI DEDİ?

Kamuoyunda iddia edildiği gibi eğitim düzeyi yüksek illerde Hayır oyunun ağırlıklı olup olmadığını görmek için kısa bir analiz yaptık ve bu genellemenin doğru olmadığını gördük:

Evet,  Türkiye’nin en yüksek eğitim düzeyine sahip iki ili; Ankara ve İzmir referandum’da Hayır demiştir, bu doğrudur, ancak İstanbul aldığı göçlerle birlikte eğitim düzeyi olarak artık birinci ligde değildir.  Ayrıca, Hayır oyunun baskın olduğu iller Tunceli hariç Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Batman, Ağrı ve Iğdır gibi iller ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığında, en düşük eğitim düzeyine sahip illerdir. Bu çerçevede ‘’Hayır’’ ağırlıklı  Ege ve Akdeniz kıyı şehirlerinin eğitim düzeyleri ile  ‘’Hayır’’ağırlıklı Doğu illerinin eğitim düzeylerinin ortalamaları alındığında, bu ortalama Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Dolayısı ile ‘’Hayırcılar daha eğitimli’’ demek, işime böyle geldiği için algı yönetimi yapıyorum demektir..

Özetle; 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile  karşılaştırıldığında 2017 Referandum sonuçları ile ilgili tesbitimiz  oy kaybının en önemli nedeni AKP il, ilçe, belediye ler düzeyinde FETÖ bağlantısı iddiaları olmuştur.  Bu iddialar  bir yandan seçmen de güven erezyonuna ve adalet duygusunun incinmesine neden olurken, diğer yandan referandum da destek beklentisi ile siyasetin hala FETÖ faktöründen arındırılmamış olması, destek bir yana, baltalayıcı olmuştur. Milliyetçi-Muhafazakar seçmen ise yüksek işsizlik oranları ve ‘’bürokrasi den dışlanmışlık’’ duygusuna rağmen %65 oranında katkı sağlamış ise bu takdire şayan bir durumdur.

Yrd.Doç.Dr.Nurhan TOĞUÇ—SONSAM Bilim Kurulu Üyesi

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here