Ana sayfa Sonsam Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

  • Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, çalışma materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.
  • Öncelikle Üniversitelerin Sosyal Bilimleri olmak üzere Üniversitelerin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek.
  • Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.