Ana sayfa Sonsam İcra Kurulu

İcra Kurulu

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Erdem BİLGİLİ

İcra Kurulu

Prof. Dr. Salim GÖKÇEN

Doç. Dr. Nurhan TOĞUÇ

Doç. Dr. Gökmen KANTAR